Velkommen til betonginfo.no!

Denne siden er under kontinuerlig utvikling. Vi ber om tilbakemelding i form av ros og ris.

betonginfo.no er en database med detaljtegninger som viser anerkjente byggetekniske løsninger i bygningskontruksjoner hvor det benyttes ferdigbetong. For løsninger hvor dette er relevant angis også typiske verdier for brannmotstand, lydisolerende evne, U-verdier og kuldebrobidrag.

Det er flere veier inn i databasen. Under ”bygningsdel” er tegningene sortert etter NS 3451 Bygningsdelstabellen og under ”indeks” er alle tegninger sortert i nummerrekkefølge. Under ”søk” kan du enten skrive inn et fritt valgt søkeord, eller du kan gå inn i rullegardinteksten hvor alle søkeordene er sortert i alfabetisk rekkefølge.

Tegningene kan lastes ned i pdf-format for utskrift på et A4-ark, i jpg-format for innsetting i et dokument eller som en dwg-fil for den som bruker tegneprogrammet AutoCad.

FABEKO kan ikke påta seg ansvar for direkte eller indirekte følger i en konkret byggesak av eventuelle feil eller mangler i betonginfo.no. Det forutsettes at vedkommende som er ansvarlig for prosjektering anvender sunn ingeniørmessig dømmekraft ved anvendelse av våre anbefalinger.